10000 Zagreb, Hrvatska Draškovićeva 33
tel: 014613005, 014576003 fax: 014617100
hidroprojekt-consult@zg.t-com.hr
Image

Zašto odabrati nas?

Više od 70 godina iskustva na području vodotehnike


STUDIJE IZVODLJIVOSTI


ODVODNJA I SUSTAVI KANALIZACIJE


PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA


PREDTRETMANI OTPADNIH VODA


SUSTAVI VODOOPSKRBE


SUSTAVI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA


ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI


PROJEKTANTSKI I INVESTITORSKI NADZOR NAD IZGRADNJOM HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA


INVESTITORSKI CONSULTING


IZRADA GEODETSKIH ELABORATA I PODLOGA


STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ


IZRADA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE USLUGA I RADOVA (CRVENI I ŽUTI FIDIC)

Naši projekti

Kratki pregled zadnjih projekata