10000 Zagreb, Hrvatska Draškovićeva 33
tel: 014613005, 014576003 fax: 014617100
hidroprojekt-consult@zg.t-com.hr

O nama

Početna / O nama

 

Poduzeće "Hidroprojekt" iz Zagreba, osnovano 1947.godine te je jedno od najstarijih poduzeća u Republici Hrvatskoj. Transformacijom poduzeća "Hidroprojekt" u srpnju 1991. godine kao jedno od sljednika upisano je u sudski registar poduzeće "HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o. " koje je ujedno i nosilac dijela referenci bivšeg poduzeća "Hidroprojekt".

Djelatnici ovog poduzeća realizirali su niz složenih projekata sa područja hidrotehnike, a najviše na području sustava odvodnje i kanalizacije, vodoopskrbnih sustava, objekata zaštite od štetnog djelovanja voda, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te vršili nadzor nad izgradnjom objekata. Raspon izvedene projektne dokumentacije kreće se od studija i koncepcijskih rješenja, idejnih projekata do izvedbeno tehničke dokumentacije za projekte iz područja hidrotehnike.

Tvrtka kontinuirano radi na vlastitom razvoju, podizanju kvalitete usluga, kao i na prihvaćanju najnovijih tehnologija i zaštite okoliša. To je nužno dovelo do implementacije viših nivoa organizacije i djelovanja. U skladu s tim, tvrtka Hidroprojekt-Consult od početka 2009. godine ima uspostavljen i prikladno održavan sustav upravljanja kvalitetom koji ispunjava zahtjeve norme ISO 9001 (upravljanje sustavom kvalitete).

Uvođenje međunarodnog ISO standarda završilo je početkom 2009. godine od strane certifikacijske tvrtke SIQ-Hrvatska d.o.o.koja je provela pregled dokumentacije i certifikacijski audit, te potvrdila da procesi projektiranja hidrotehničkih objekata i prateće infrastrukture u potpunosti odgovaraju zahtjevima norme.

Tvrtka je realizirala više projekata za korištenje sredstava Instrumenta predpristupne pomoći IPA, kao i projektne i studijske dokumentacije za korištenje sredstava EU fondova (Kohezijski fond i Strukturalni fondovi EU).

U nastavku je priložena referentna lista izrađene projektne dokumentacije za veće sustave na kojima su stručnjaci poduzeća "Hidroprojekt - Consult" bili nosioci posla odnosno odgovorni projektanti ili projektanti suradnici. Osnovnu djelatnost čini izrada svih vrsta projektnih dokumentacija na području hidrotehnike i to poglavito:


STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA VODNO KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
ODVODNJA I SUSTAVI KANALIZACIJE
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
PREDTRETMANI OTPADNIH VODA
SUSTAVI VODOOPSKRBE
SUSTAVI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA
ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI
PROJEKTANTSKI I INVESTITORSKI NADZOR NAD IZGRADNJOM HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA
INVESTITORSKI CONSULTING
IZRADA GEODETSKIH ELABORATA I PODLOGA
STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ
IZRADA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE USLUGA I RADOVA (CRVENI I ŽUTI FIDIC)